Speluitleg

Klootschieten is een werpsport waarbij deelnemers een met lood gevulde bal (de kloot) onderhands zo ver mogelijk proberen te werpen. De sport wordt zowel individueel als in teamverband beoefend. In Nederland wordt deze sport vooral beoefend in delen van Overijssel, Drenthe en de Achterhoek.

Het spel kan gespeeld worden door een bepaalde afstand te verschieten of een vastgesteld aantal worpen te doen.

Bij het verschieten van een bepaalde afstand is van tevoren een begin- en eindpunt vastgesteld. Het is de bedoeling deze afstand af te leggen met zo min mogelijk worpen. Vervolgens wordt bij het eindpunt het aantal extra meters opgenomen. De winnaar is degene met de minste worden. Bij een gelijk aantal worpen wordt gekeken naar het aantal extra meters.

Bij een vastgesteld aantal worpen is mag de schutter een aantal worden doen vanaf een beginpunt. De bedoeling dus dan om met dit aantal worden de grootste afstand af te leggen. Na de laatste worp wordt de afgelegde afstand opgemeten en degene die het verst heeft geschoten mag zich de winnaar noemen.

Binnen de klootschietsport zijn er drie hoofdonderdelen.

BaanBaankloot

Bij dit onderdeel wordt gespeeld op een parcours van gras en/of zand. Op dit parcours wordt gewerkt met keerpunten, wanneer de kloot voorbij het keerpunt is wordt er gedraaid en gaat men weer terug de andere kant op. Dit draaien gebeurd ‘gespiegeld’ zodat de deelnemer die voorligt ook zijn voorsprong behoudt. De veldkloot is een ronde bal welke is gevuld met lood. Voor het werpen mag een korte aanloop genomen worden en moet de kloot onderhands weggeslingerd worden.

StraatStraatkloot

Bij dit onderdeel bestaat het parcours uit een verharde weg en wordt een zwaardere kloot gebruikt. Deze kloot is gemaakt van rubber en net als de houten kloot is hij gevuld met lood. Bij dit onderdeel is het de uitdaging de kloot tegen het midden van de weg te laten rollen, omdat de meeste plattelandswegen bolvormig zijn (de weg loopt af naar de zijkanten). Als de kloot niet op het midden van de weg blijft rolt hij gauw van de weg en remt af in berm of sloot.

Zetten

Bij het zetteZetklootn probeert men de kloot zo ver mogelijk door de lucht te gooien. Zetkloten zijn daarom ook veel kleiner dan baan- en straatkloten. In tegenstelling tot bij het baan- en straatschieten eindigt de worp op de plek waar de kloot de grond raakt en niet op het punt waar hij uitgerold is.

 

 

 

Competitie

De competitie wordt verschoten op de baan. In een competitiewedstrijd wordt door teams bestaande uit zes personen drie rondes gespeeld welke ieder een punt opleveren. De teams beginnen op hetzelfde startpunt. Vervolgens werpt de tweede speler op de plek waar kloot van de eerste speler uitgerold is. Als alle zes spelers aan de beurt geweest zijn, begint de eerste speler weer tot alle spelers twee worpen hebben gedaan. Het team dat dan het voorligt heeft de ronde gewonnen.cropped-DSCN0026.jpg